flash image news produce

Titelinformatie

Psychiatrie, een inleiding, 8e editie (incl. XTRA)

 

Jeffrey S. Nevid, Spencer A. Rathus en Beverly Greene

 

 

Docentexemplaar aanvragen

In Psychiatrie, een inleiding worden sterk uiteenlopende psychiatrische stoornissen besproken zoals depressie, schizofrenie, anorexia, autisme, paniekstoornis, dementie en ADHD. Op heldere en indringende wijze wordt een beeld geschetst van de psychiatrie en haar onderzoeksgebied. Daarbij staan vragen centraal als: Wat is afwijkend gedrag? Hoe ontstaat het? Wat zijn de gevolgen en hoe is het te behandelen?

De student wordt op grondige wijze geintroduceerd in de studie van de kenmerken, oorzaken en behandeling van psychische stoornissen. Het gaat daarbij over het verhaal achter de mensen die door deze stoornissen getroffen zijn. Deze mensen spelen dan ook een belangrijke rol in dit boek: door deze patiënten aan het woord te laten en veel cases te bespreken.

Dit boek biedt echter nog meer. Prachtige full colour illustraties en veel hulpmiddelen om het studeren te vergemakkelijken en het kritisch denken te stimuleren, zoals handige schema’s en samenvattingen door de tekst heen, steeds terugkerende ‘Waar- Niet Waar’ vragen en zelftests.

Nieuw in deze editie
In deze achtste editie van Psychiatrie, een inleiding besteedt aandacht aan nieuwe onderzoeken en onderzoeksresultaten binnen het vakgebied. Bovendien zijn, waar nodig, gegevens aangepast aan de Nederlands/Belgische situatie als het gaat om inzicht in bepaalde ziektebeelden en de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg. Ten slotte bevat deze editie de meest actuele informatie over de herziening van DSM-IV tot DSM-5. Verschillende hoofdsukken besteden aandacht aan de discussie omtrent de vermeende nieuwe indeling van DSM-5.

Doelgroep
Psychiatrie, een inleiding is geschreven voor studenten in sociaalagogische opleidingen zoals SPH, MVD en Pedagogiek vanaf het eerste jaar.

Verkorte inhoudsopgave
1 Introductie
2. Visies op oorzaak en gevolg van psychische stoornissen
3 Classificatie en beoordeling van afwijkende emoties, gedachten en gedrag
4 Behandelmethoden voor psychische stoornissen
5 Stress, psychologische factoren en de invloed op gezondheid
6 Stoornissen die ontstaan in de kindertijd en adolescentie
7 Cognitieve stoornissen en stoornissen die samenhangen met ouder worden
8 Verslaving en afhankelijkheid
9 Schizofrenie en andere psychotische stoornissen
10 Stemmingsstoornissen
11 Angststoornissen
12 Dissociatieve, somatoforme en nagebootste stoornissen
13 Genderidentiteitsstoornis en seksuele stoornissen
14 Eetstoornissen en obesitas
15 Slaapstoornissen
16 Persoonlijkheidsstoornissen

Pearson XTRA
Bij deze uitgave hoort Pearson XTRA, een studiewebsite met aanvullend studie- en lesmateriaal voor zowel studenten als docenten. Op www.pearsonxtra.nl vindt u algemene informatie.

Bij Psychiatrie, een inleiding wordt het volgende materiaal voor studenten toegevoegd: eText, vragen, begrippentrainer, beeldbank en Engelstalige videocases.
Voor docenten komt het volgende onderdeel beschikbaar: digitale toetsenbank.

Over de auteurs
Jeffrey S. Nevid is hoogleraar Psychologie aan St.John’s University in New York. Hij geeft aldaar leiding aan het doctorale programma Klinische Psychologie en hij doceert. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan en is betrokken bij de redactie van vooraanstaande tijdschriften in de psychologische wetenschappen. Spencer A. Rathus doceert aan New York University en heeft een privé-praktijk. Ook hij publiceert regelmatig in wetenschappelijke tijdschriften en is betrokken bij de American Psychological Association (APA) en een aantal adviesorganen van de overheid aangaande Psychologieonderwijs. Beverly A. Greene is hoogleraar Psychologie aan St. John’s University in New York en een Fellow van de APA. Ze zit in de redactie van verschillende wetenschappelijke tijdschriften. Zelf publiceert zij ook veel en ontving inmiddels vele prijzen voor haar bijdragen aan de wetenschap.

flash image news produce